Goodtech försörjer ny brevterminal

Goodtech har vunnit uppdraget att ansvara för leverans och montage av kraftförsörjning när Posten investerar i en ny brevterminal i Hallsberg.

Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 38 miljoner svenska kronor. 

Uppdraget omfattar alla elinstallationer och avser bland annat ansvar för belysning, reservkraft, brandlarm och datanät samt kanalisation och kraftförsörjning för respektive Postens system och utrustning.

-          Efter en något trögare start på året inom byggsektorn i Sverige ser vi en ökad aktivitet. Vi märker av en ökad efterfrågan på våra tjänster och resurser, säger Goodtechs koncernchef Vidar Låte. Det nya uppdraget till Posten bär frukt av ett lyckat samarbete med NCC, NVS och Luftkontroll i Örebro för en gemensam teknisk lösning.

Den nya brevterminalen på ca 27 000 kvadratmeter byggs i direkt anslutning till järnvägen eftersom Posten satsar på miljövänliga transporter. Terminalen beräknas sysselsätta ca 350 personer när den är inflyttningsklar i början av 2013.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Falkman, Divisionschef Goodtech , tfn +46 70 675 81 00, E-post: magnus.falkman@goodtech.se

Vidar Låte, Koncernchef Goodtech, tfn +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no