Boliden väljer Goodtech

Boliden har valt Goodtech Products som leverantör av maskin- och programvara för automatisk etikettering och systemintegration på zinksmältverken i Finland (Kokkola) och i Norge (Odda).

Samtidigt ska det installeras och köras en masterlicens av programvaran på Bolidens marknadsföringskontor i Stockholm.

Boliden har arbetat med projektet under en längre tid och efter noggrann utvärdering av olika lösningar och leverantörer valdes Goodtech Products som samarbetspartner för Boliden i Finland, Sverige och Norge.

Goodtech har utvecklat en ny programvara för integration av AutoID/AIDC och datafångst inom produktion och logistik. Programvaran har fått namnet CodeIT.

Dokumenterad enkelhet och flexibilitet i programvaran var avgörande faktorer i valet av leverantör. CodeIT -  den nya innovativa verktygslådan – kommer samtidigt att ge goda möjligheter för framtida utbyggnad och standardisering inom Boliden.

Bjørnar Torsnes på Goodtech Products säger att leveransen är omfattande när det gäller maskinvara, systemintegration och programvara. Utrustningen ska installeras i tuffa driftsmiljöer på fabrikerna i Finland och Norge.

- Det är strategiskt viktigt för Goodtech att vinna denna typ av kontrakt. Vi får därmed bekräftat att CodeIT är en ny innovativ produkt som ger våra kunder konkurrensfördelar, slår Torsnes fast.

För mer information, kontakta Bjørnar Torsnes på Goodtech Products i Oslo. Tel. +47 22 79 08 02, mobil +47 907 72 110, e-post: bjoernar.torsnes@goodtech.no.