Goodtech vinner ytterligare installationsuppdrag till LKAB

Goodtech fortsätter att vinna förtroendet i nya uppdrag i anslutning till LKABs kapacitetshöjande investeringar i sina gruvor och anläggningar. Det nya och senaste uppdraget i raden omfattar en installation av el och kraft för processutrustning till ny Hematitsektion för gruvan i Malmberget. Ordervärdet uppgår till cirka 15 miljoner svenska kronor.

- Erfaren projektledning, innovativa tekniker och engagerade montörer som tar hand om helheten i projekt är en svårslagen kombination om den används på rätt sätt. Att Goodtech än en gång vinner förtroendet från LKAB är en god kvittens på att vår projekterfarenhet samt vårt sätt att koordinera montageresurser och kompetenser ger ett ökat mervärde för beställaren, konstaterar Jonas Bergqvist, säljchef inom division Nord i Goodtech.

Goodtechs nya uppdrag till LKAB omfattar ansvar för el-, automation-, instrument och styrinstallationer samt leverans av elutrustning till den nya Hematit-linjen som är under uppbyggnad. Uppdraget påbörjas nu i juni och elmontaget beräknas vara klart i början av år 2016. 

Investeringen i en ny Hematit-linje är i sin tur är en viktig del i LKABs ombyggnationer och produktionshöjande åtgärder i gruvan i Malmberget. Allt för att möjliggöra en framtida produktionsökning i Malmberget med cirka 3 miljoner ton produkter per år. 

För ytterligare information kontakta:
Jonas Bergqvist, Säljchef Division Nord, Goodtech Projects & Services AB, tfn +46 70 682 40 80, E-post: jonas.bergqvist@goodtech.se