Goodtech moderniserar Akkats vattenkraftverk

Goodtech har erhållit uppdraget att ansvara för två elentreprenader när Vattenfall moderniserar Akkats vattenkraftverk i Jokkmokk. Ordervärdet uppgår sammantaget till närmare 15 miljoner svenska kronor.

De två uppdragen omfattar bland annat nybyggnad av lokalkraftanläggning samt demontage och montage av 130 kV-ställverk och transformatorer i vattenkraftstationen.

- Naturligtvis känns det stimulerande med fortsatt tilltro från Vattenfall. Genom åren har vi utfört flera liknande projekt tillsammans med gott samarbete och resultat, bland annat modernisering av ett 40 kV ställverk vid station Bonäset, berättar Mikael Östlund, Enhetschef i Piteå inom Goodtech Project & Services AB.

Beställaren Vattenfall AB genomför moderniseringen, som avser utbyte av det gamla aggregatet mot två mindre och effektivare aggregat, för att höja kraftverkets effekt till en medelårsproduktion på cirka 26 GWh.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Östlund, Enhetschef Piteå, Goodtech Projects & Services AB,
tfn +46 911 23 24 29, E-post: mikael.ostlund@goodtech.se