Goodtech utför elinstallationer till ny bentonitanläggning

LKAB väljer återigen Goodtech som en betydande partner i samband med en viktig och strategisk investering. Det nya uppdraget avser elentreprenaden i LKAB:s investering i en ny anläggning för malning av bentonit i Luleå hamn.

Med ansvar för leverans och utförande av en komplett elanläggning omfattande el-, tele-, automation-, instrument- och styrinstallationer får Goodtech en utmanande uppgift i byggnationen av den nya bentonitanläggningen vid LKAB:s malmhamn på Sandskär.

- I Norrbotten har Goodtech genom åren bidragit med både kunskap och erfarenhet inom flera tekniska områden i anslutning till LKAB:s investeringar. För verksamheten i Luleå blir det nya uppdraget en stor utmaning och vi är självklart redo för att bidra till att den nya anläggningen får eltekniska lösningar i framkant för ökad kapacitet och flexibilitet, säger Ulf Viklund, Goodtechs enhetschef i Luleå.

Goodtechs installationsarbeten påbörjas i mitten av februari och anläggningen beräknas vara i drift under hösten 2015 och ersätter då LKAB:s befintliga bentonitanläggning på Svartön från 1967.

 

För ytterligare information kontakta:
Ulf Viklund, Enhetschef Goodtech i Luleå, tfn , +46 70 935 60 70, E-post: ulf.viklund@goodtech.se