Ny styrelse i Goodtech Intressenter AB

Processen med att forma den svenska verksamheten (Goodtech Projects & Services AB) till en självständig enhet inom Goodtech-koncernen fortskrider. Den 8 januari fastställde ägarbolaget Goodtech Intressenter AB i anslutning till det konstituerade styrelsemötet, en ny styrelse samt verksamhetens framtida strategiska plattform och inriktning de kommande åren.

Den nya styrelsen i Goodtech Intressenter AB omfattar en styrelseordförande, fyra ordinarie ledamöter och två ordinarie ledamöter som är arbetstagarrepresentanter samt Goodtech ASAs koncernchef som adjungerad. Till ny styrelseordförande har Rolf Tannergård utsetts.

Tannergård är utbildad ingenjör (f. 1948) och har erfarenhet från en rad ledande befattningar inom svensk elindustri. 1993 startade han bolaget El & Industrimontage Svenska AB där han genom åren var både VD och arbetande styrelseordförande fram till att bolaget gick samman med Goodtech-koncernen hösten 2010.

-  Det känns inspirerande att få leda den nya styrelsen och att återigen arbeta mer aktivt och med stort fokus på verksamheten, säger nyvalde styrelseordföranden Rolf Tannergård. Mitt uppdrag blir i första hand att strategiskt stötta organisationens ledning i verksamhetsutveckling, strategiskt viktiga affärer, kundrelationer och i rekrytering. 

Kärnverksamhet och satsningsområde

Den nya styrelsen har identifierat prioriterade tillväxt- och investeringsområden. Verksamheten kommer under första halvåret 2015 att bolagiseras i tre inriktningar; Entreprenad, Power och Infra.

-  Genom att bolagisera de tre huvudverksamheterna skapar vi en platt organisation med ett tydligt ledarskap med delegering av ansvar längre ut i organisationen, säger Magnus Falkman, tillförordnad VD. Målsättningen är att underlätta hanteringen av ekonomi, uppföljning av projekt samt skapa mer tid till kundvård och marknadsföringsaktiviteter.

Kraftverksamheten, Power, är ett fortsatt prioriterat tillväxt- och investeringsområde.

-  Ett gott exempel är förvärvet av PowerControl som gjordes hösten 2014. Dessutom har vi lyckats knyta till oss Jan Hintze - Divisionschef för Siemens AB, Hans Engberg - Försäljningsansvarig på Siemens Energy och Jonas Andersson – Försäljningsingenjör på Siemens Energy. En stark trio som får en betydande roll i kraftsatsningen och vår målsättning att ta ytterligare marknadsandelar, förklarar en förväntansfull Rolf Tannergård.

Rolf avslutar med att förtydliga att Jan Hintze går in som VD i Power-bolaget när han ansluter under våren och att Stefan Helmvall, som idag är divisionschef för kraftverksamheten, blir hans högra hand som vVD.

För ytterligare information kontakta:
Rolf Tannergård, Styrelseordförande Goodtech Intressenter AB, tfn +46 70 665 46 15
Magnus Falkman, Tillförordnad VD/Koncernchef Goodtech Intressenter AB, tfn +46 70 675 81 00