Goodtech installerar nordens största solcellsfasad

Goodtech Projects & Services AB har påbörjat sitt uppdrag att konstruera och installera nordens största fasadmonterade solcellsanläggning. Beställare är BAE Systems Hägglunds och uppdraget avser totalentreprenaden för att klä två fasader i beställarens produktionsanläggning i Örnsköldsvik med solcellspaneler.

- Att skapa en bättre värld genom integration av hållbara lösningar lyder Goodtechs vision. När vi lämnat över den nya solpanelsanläggningen beräknar BAE Systems att minska sitt koldioxidutsläpp med omkring 206 ton per år. En betydande insats och ett passande Goodtech projekt helt enkelt, konstaterar Ulf Björklund, operativ divisionschef Nord inom Goodtech.

Anläggningen beräknas stå helt klar i november 2015 och när den är i full drift kommer den beräknade toppeffekten att motsvara cirka 370 kW och med en årlig energiproduktion på cirka 237 000 kWh, vilket räcker för att förse omkring 35 villor med hushållsel under ett år.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Björklund, operativ divisionschef Nord, Goodtech Projects & Services AB,
tfn +46 70 632 03 49, E-post: ulf.bjorklund@goodtech.se