Goodtech säkerställer mer vindkraftsproduktion

Svenska Kraftnät har valt Goodtech som partner i samband med moderniseringen av stamnätsanläggningen i Hällby tre mil norr om Junsele i Örnsköldsviks kommun. Goodtechs uppdrag är en totalentreprenad och avser om- och tillbyggnad av befintligt 220 kV fördelningsställverk. Ordervärdet är cirka 39 miljoner svenska kronor.

- Vår satsning inom kraftsegmentet de senaste åren har gett önskat resultat. Vi har kompetens, erfarenhet och förmåga att ta helhetsansvar för allt från projektledning och konstruktion till montage och idrifttagning av kraftanläggningar med spänningsnivåer upp till 400 kV, berättar Roland Karlsson, Goodtechs enhetschef inom Kraft i Sundsvall.

Stamnätsanläggningen i Hällby får en viktig uppgift att ta emot den ökade elproduktionen med två nya vindkraftparker i närområdet. Projektet påbörjas direkt och Goodtech ansvarar för bland annat markåtgärder, ombyggnad av befintligt ställverk, nya ledningsfack, kontroll- och hjälpkraftsutrustning i ny byggnad.

- Vi ser fram emot möjligheten att leverera en fin och modern referensanläggning då Svenska Kraftnät och andra aktörer inom energisektorn i Sverige har stora investeringar planerade de närmaste åren, avslutar Roland Karlsson.

För ytterligare information kontakta:

Vidar Låte, Koncernchef Goodtech ASA, tfn +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Roland Karlsson, Enhetschef Kraft Goodtech Project & Services AB. tfn +46 60 64 16 22, E-post: roland.karlsson@goodtech.se