Goodtech godkänd anläggarfirma inom CCTV

Goodtech tar ytterligare kliv inom larm- och säkerhetsområdet och är nu av SBSC certifierad anläggarfirma för CCTV-anläggningar. En väl genomförd revision genomfördes av CCTV-verksamheten i slutet av augusti och bland annat så granskades den omfattande kamerainstallationen på Tele2-arenan i Globenområdet. 

- Ett stort tack till våra engagerade och kompetenta tekniker inom CCTV som gjort detta möjligt och även lyckades imponera på SBSC i samband med revisionen. Goodtech har installerat och driftsatt mer än 450 kameror på Tele2-arena, vilket gör evenemangsanläggningen till en av Europas mest övervakade plats, säger Magnus Falkman, VD Goodtech Projects & Services AB. 

Förutom certifiering inom CCTV är Goodtech av SBSC sedan tidigare certifierad anläggarfirma för Brandlarm och Inbrottslarm, med ett antal SBSC-certifierade ingenjörer inom säkerhetsområdet på företagets olika orter.

- Vi är väl rustade för att ta oss an såväl små som stora uppdrag inom larm- och säkerhetsområdet. Våra kunder inom säkerhet kännetecknas av höga krav och förväntningar, och tack vare att vi är en oberoende leverantör av integrerade säkerhetslösningar så tar vi tillsammans med kunden fram en funktions- och anläggningsanpassad slutprodukt, avslutar Magnus Falkman.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Falkman, VD Goodtech Projects & Services AB, tfn +46 70 675 81 00,
E-post: magnus.falkman@goodtech.se