Goodtech moderniserar transformatorstation på anrikt område till E.ON

Goodtechs framfart inom kraftsegmentet fortsätter med nya uppdrag. Ett av de nya uppdragen omfattar en totalentreprenad för ombyggnad av E.ON Elnät Sverige ABs transformatorstation Knäred i Halland. För Goodtechs del uppgår ordervärdet till cirka 30 miljoner svenska kronor.   

Området i Knäred har en anrik historia då det är EON Sveriges vagga, det var här Sydsvenska Kraftaktiebolaget bildades 1906 och det var även i Knäred som företagets första vattenkraftverk togs i bruk. På senare år har området byggts ut ytterligare med bland annat en ny vindkraftpark. 

Och i april 2017 får nu området en ny modern transformatorstation i drift signerat Goodtech. Uppdraget till E.ON omfattar ansvar för utökning och ombyggnad av stationens 130 kV och 50 kV ställverk med tillhörande reläkontroll och fjärrutrustning samt montage, mark- och byggarbeten. 

- Under 2015 har Goodtech stärkt sin kraftorganisation i södra Sverige med ett tiotal nya medarbetare. Tillsammans med övriga medarbetare är vi nu redo för att anta utmaningen att bygga en toppmodern station i Knäred, säger Hans Engberg, ny regionchef för Goodtech Power Syd sedan april 2015.  

God orderingång borgar för fortsatt expansion inom kraftsegmentet

I tillägg till uppdraget i Knäred har Goodtech de senaste månaderna visat en god orderingång och vunnit stora och intressanta uppdrag inom olika segment inom energisektorn. Att nämna är bland annat förnyelsen av Fortum Distribution ABs transformatorstation Örby i Stockholm samt Kläppa-Utbyte T3. Även inom vattenkraften växer Goodtech med bland annat en ny beställning från E.ON gällande ny el- och kontrollutrustning till Rätan kraftstation.  

- Vår POWER-satsning har fått vind i snurrorna, både med nya kompetenta medarbetare samt många nya tekniska utmaningar. Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster inom kraftproduktion, transmission och distribution i hela landet, vilket borgar gott för den utvecklingsfas Goodtech är inne i inom kraftsegmentet, konstaterar Stefan Eriksson, Sälj- och marknadschef, Goodtech Power.   

 

För ytterligare information kontakta:
Hans Engberg, Regionchef Goodtech Power Syd, tfn +46 70 364 70 60, E-post: hans.engberg@goodtech.se
Stefan Eriksson, Sälj- och marknadschef Goodtech Power, tfn +46 70 606 16 40, E-post: stefan.eriksson@goodtech.se