Goodtech bygger för Citybanan

Goodtech har fått förtroendet av Trafikverkets projekt Citybanan att bygga om järnvägen vid station Stockholm Södra på Södermalm.

Goodtechs åtagande omfattar bland annat leverans av spår, signal, och elentreprenad inklusive markarbeten till Citybanan. I entreprenaden ingår även en 22kV nätstation och en telekiosk. Kontraktsvärdet är ca 22 MSEK.

Vi har inom Citybanan varit framgångsrika med att attrahera många kvalificerade anbudsgivare till våra entreprenader. Denna gång fann vi att Goodtechs anbud var det främsta och det glädjer mig att kunna hälsa företaget välkommen som entreprenör till Citybanan, säger Per-Eric Metso, Projektledare för Citybanans järnvägsprojekt. Det här är en BEST-entreprenad med både spår och markarbeten, samt en 22kV-nätstation där entreprenören även har projekteringsansvaret, vilket sammantaget kräver tekniskt bredd, djup kompetens och inte minst kvalificerad produktionsledning.

Citybanan omfattar bland annat en 6 km lång järnvägstunnel som ansluter till den befintliga järnvägen vid Stockholm Södra. Denna entreprenad bygger om järnvägen vid Stockholm Södra så att den är förberedd för anslutningen av den nya järnvägstunneln.

-              Kontraktet är ett ännu ett glädjande steg framåt för vår satsning på järnväg och infrastruktur, och bredden på entreprenaden visar på vårt kunnande inom järnväg, säger Vidar Låte, Koncernchef för Goodtech. Trafikverket Citybanan visar oss stort förtroende genom att ge oss i uppdrag att bygga om ett av Sveriges mest trafikerade järnvägsavsnitt, en del av den så kallade ”Getingmidjan” genom Stockholm. Vi har dock stor erfarenhet av arbeten i sådan miljö, både för Trafikverket och SL, så vi är säkra på att vi kan återgälda förtroendet med en väl genomförd entreprenad.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Hammarström, Key Account Manager Railway, tlf. +46 70 227 64 69, E-post: gunnar.hammarstrom@goodtech.se
Nicklas Hellkvist, Business Area Manager, tlf. +46 76 828 41 01, E-post: nicklas.hellkvist@goodtech.se
Vidar Låte, konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no