Pressuppgifter om oegentligheter inom Goodtech

Under den senaste veckan har det i svensk media förekommit uppgifter om oegentligheter som Goodtechs svenska bolag ska ha varit inblandade i.

Högsta ledningen för Goodtech fick under andra halvåret 2014 misstankar om att det förekommit oegentligheter i ett av våra svenska dotterföretag. För att få klarhet tillsatte ledningen interna utredningar och kontaktade polisen. Utredningsarbetet är ännu inte klart och Goodtech samarbetar fullt ut med berörda myndigheter.

För ytterligare information kontakta:
Arve Teie, tf. koncernchef, tfn +47 92 888 713, E-post: arve.teie@goodtech.no