Goodtech säljer sin ägarandel i Tunnelentreprenad AB och E&I International AB

Styrelsen i Goodtech har idag beslutat att sälja sin 50% ägarandel i Tunnelentreprenad Svenska AB (TEAB) till El & Industrimontage Tannergård AB, ägt av tidigare styrelseordförande i Goodtech: Rolf Tannergård.

TEAB ägs tillsammans med Swarco Sverige AB  och ansvarar för leverans av projekt Norra Länken till Trafikverket.

I samband med försäljningen etableras ett leveransavtal mellan Goodtech och TEAB. Detta ger Goodtech en löpande aktivitet i Norra Länken-projektet fram till 2015.

El och Industrimontage Tannergård AB betalar MSEK 20 för aktierna i TEAB.

Styrelsen i Goodtech har även beslutat att sälja dotterbolaget E&I International AB (International) med filial i Baku till El & Industrimontage Tannergård AB. International har för närvarande ett konsultuppdrag åt myndigheterna i Azerbaijan. Goodtech ser detta som ett naturligt steg i pågående strukturarbete. Efter en kraftig expansionsfas, med sammangåendet med El & Industrimontage Svenska AB (nu Goodtech Projects & Services AB) som den klart största aktiviteten, har företaget nått en storlek där Goodtech verkligen har uppnått i position som en ledande aktör i Norden.

-          När vi nu har nått målet som en av de ledande aktörerna i Norden, så är tiden inne för strukturering och optimalisering av verksamheten, säger Vidar Låte, Koncernchef. Att det är tidigare styrelseordförande i Goodtech ASA, Rolf Tannergård, som köper företagen borgar för att dessa företag får en god bas för sin vidare drift, samtidigt som Goodtechs leveranser av resurser till Norra Länken-projektet kommer att genomföras enligt tidigare plan.

Uppgörelsen träder i kraft senast 30 juni 2011.

För ytterligare information:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech ASA, tlf. +47 815 68 600
Rolf Tannergård, Eier El & Industrimontage Tannergård AB, tlf. +46 70 665 46 15