Goodtech visar upp Promaps på Elfack

Klockan 09.00 den 5 maj öppnar Elfack sina dörrar på Svenska Mässan i Göteborg, samtidigt blir det premiärvisning i Sverige för Goodtechs högteknologiska produkt Promaps. I monter B04:20 visar Goodtech bland annat prov på hur det är möjligt att förutsäga fel på strömförsörjningen samt vidta åtgärder innan något händer i kraftnätet.  

Promaps är Goodtechs unika lösning och verktyg för övervakning, analys och beräkning av riskbilden i kraftnätet. Produkten är världens första online risksimulator och har bland annat installerats hos Statnett i Norge.

-    Med Promaps har Statnett god översikt över riskerna i elnätet i Norge. Systemet tar emot data varje 10 minut, kör kontinuerliga simuleringar och beräknar sannolikheten för feltillstånd i nätet under de närmaste 12 timmarna, förklarar Arne Brufladt Svendsen, systemingenjör och projektledare för Promaps på Goodtech.

Promaps gör det därmed möjligt att förutsäga fel på strömförsörjningen och vidta åtgärder innan det händer. Detta ger betydande besparingar i och med bättre flöde i kraftsystemet, mindre flaskhalsar och färre mörklagda områden på grund av linjeavbrott.

-    För Goodtech är Elfackmässan en viktig mötesplats, nu blickar vi med spänning fram emot mässveckan och ett stort intresse för Promaps bland besökarskaran. I monter B04:20 visar våra verksamhetsområden hur de genom kundfokus, engagemang, delaktighet och innovation utför lyckade projekt tillsammans med våra kunder – Projects by Goodtech, säger Jens Ålstig, kommunikations- och varumärkesansvarig på Goodtech.

För ytterligare information kontakta:
Jens Ålstig, Kommunikations- och Varumärkesansvarig Goodtech, tfn +46 90 15 46 20, E-post: jens.alstig@goodtech.se
Stefan Eriksson, Sälj- och Marknadschef, Goodtech Power, ​tfn +46 60 64 16 21, E-post: stefan.eriksson@goodtech.se
Arne Brufladt Svendsen, Projektledare/Systemingenjör Promaps, tfn +47 55 70 67 50 , E-post: arne.brufladt.svendsen@goodtech.no