Ellevio ger Goodtech fortsatt förtroende

Ellevio har givit Goodtech nytt förtroende att vara en viktig del i Ellevios satsning på att förstärka kraftnätet i Stockholms-regionen. Det nya uppdraget avser utbyggnad av stamstationen Bredäng i Stockholm och är en totalentreprenad som i huvudsak omfattar ett nytt 245kV fack för matning av en ny reaktor.

I Goodtechs entreprenad ingår ansvar för hela kedjan, från konstruktion, beräkningar och leverans av material till montage, provning och driftsättning. Utöver att bygga om 245kV-ställverket rymmer uppdraget ansvar för bland annat förlängning av samlingsskenor samt komplettering av marklinenät, belysningsanläggning, hjälpkraftsystem samt kontroll- och teleutrustning.

- 2015 har verkligen varit ett lyckat år för vår kraftverksamhet i Sverige. Marknaden har visat stort förtroende för vår kompetens och erfarenhet, vilket resulterat i nya order om mer än 500 miljoner svenska kronor. Nu fokuserar vi på att leverera kraftanläggningar av högsta klass och att fortsätta på den inslagna vägen de kommande åren, summerar Jan Hintze, ansvarig för Goodtechs kraftverksamhet.   

Moderniseringen av stationen i Bredäng beräknas att vara slutförd i november 2016.

För ytterligare information kontakta:
Kjell Jacobsson, Försäljningsingenjör Goodtech, tfn +46 72 732 59 56, E-post: kjell.jacobson@goodtech.se