Mer uppdrag till Goodtech i LKABs nya gruva i Mertainen

Goodtech fortsätter att vara en betydande leverantör i LKABs investering i de två nya gruvorna i Leveäniemi och Mertainen. Det senaste uppdraget i raden är ansvar för elinstallationer till den nya primärkrossanläggningen som uppförs i anslutning till det nya dagbrottet i Mertainen.

- Vi har ansvarat för byggandet av gruvans inkommande fördelningsstation samt infrastrukturen för kraftförsörjningen inom gruvområdet. Nu blickar vi framåt mot ännu ett nytt uppdrag och att göra vårt yttersta för att LKAB ska kunna tippa malm i krossen i Mertainen redan i december 2015, säger Jonas Bergqvist, säljchef Industri i Goodtech. 

I Goodtechs nya uppdrag ingår, förutom elinstallationer till nya primärkrossen, även ansvar för att utföra inkopplingar av matningar till ställverkscontainers och ytterligare elinstallationer i övriga anläggningar inom gruv- och industriområdet i Mertainen. 

För ytterligare information kontakta:
Jonas Bergqvist, Säljchef Industri, Goodtech Projects & Services AB, tfn , +46 70 682 40 80, E-post: jonas.bergqvist@goodtech.se