Ny station för 30 vindkraftverk i fjällen

Goodtech har vunnit uppdraget att ansvara för en totalentreprenad avseende byggnation av en 130kV fördelningsstation i anslutning till en ny vindpark på lågfjället Sjisjka söder om Kiruna.

Ordervärdet uppgår till närmare 30 miljoner svenska kronor. 

Jämtkraft AB har gett Goodtech uppdraget att ansvara för 130/20 kV utomhusställverk, anslutning av två 78 MVA transformatorer tillhandahållna av beställaren själv samt 20 kV ställverk och kontrollutrustning inrymda i en ny betongbyggnad.

-          Vi ser en fortsatt stor potential för energisegmentet vindkraft och uppdraget är en kvittens på att våra tidigare leveranser och tekniska kompetens inom kraftproduktion, transmission och distribution har gett avtryck på marknaden, säger Goodtechs koncernchef Vidar Låte.

Med 30 nya vindkraftverk blir Sjisjka en av Sveriges största landbaserade vindkraftparker och beräknas försörja mer än 40 000 hushåll med el när den är färdigställd under hösten 2012.

För ytterligare information kontakta:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no
Bengt Strandberg, Regionschef Goodtech , tlf +46 70 349 73 06, E-post: bengt.strandberg@goodtech.se