Kraftig ökning inom kraft för Goodtech

Under 2011 har Goodtech stärkt sin ställning på kraftmarknaden i Norge. Nyligen tecknade företaget två strategiskt viktiga kontrakt till ett totalt värde av cirka 100 miljoner norska kronor.

-          Vi är på väg att få ett starkt fotfäste på elmarknaden, säger Yngve Aabo, marknadsansvarig för kraft inom Goodtech i Norge. I Norge finns ett stort behov av att förbättra kraftproduktionen på flera ställen, och Goodtech långsiktiga satsning inom kraftteknik gör oss väl positionerade när nya kontrakt utlyses. Med vår kompetens och vårt produktsortiment kan vi erbjuda allt från projektering och rena materialleveranser till helhetslösningar och stora projekt.

Nyligen undertecknade Goodtech ett ramavtal med Småkraft AS för leverans av reläskydd, kontrollanläggning och ställverk för en period av två år med option på ytterligare två plus två år.

-          Vi är stolta över att bidra till utvecklingen av mer miljövänlig kraft i Norge, och detta avtal har gett oss en bekräftelse på att det vi erbjuder är bra, konkurrenskraftiga produkter och lösningar inom kraftteknik, säger Aabo.

Småkraft AS ägs av Statkraft, Skagerak Energi, Agder Energi och BKK och syftar till att bygga ut små kraftverk på ett lönsamt och miljövänligt sätt. Utbyggnad av kraftverken sker i samarbete med lokala markägare över Norge. Småkraft AS har idag 25 kraftverk i drift och har planer på att bygga 10-15 nya per år under de närmaste åren.

-          Små kraftverk kan ge markägare och samhällen betydande intäkter, samtidigt som de ger ett betydande bidrag till klimatvänlig kraftproduktion i Norge, säger VD Rein Husebø från Småkraft AS. Målsättningen är att bygga ut produktionskapaciteten till 2,5 TWh, vilket motsvarar energibehovet för 125 000 norska hushåll och är historiskt sätt den största investeringen avseende små kraftverk i Norge.

Goodtech har också tecknat ett avtal med Haugaland Kraft AS för ombyggnad av två 66 kV transformatorstationer. Kontraktet omfattar leverans av nya skydds- och kontrollsystem för båda stationerna, utöver nya brytare och andra primära komponenter i den ena transformatorstationen.

-          Detta kontrakt är en viktig milstolpe, eftersom Goodtech nu kommer att gå in och offerera anläggningar till och med 420 kV, avslutar Aabo.

För ytterligare information kontakta:

Yngve Aabø, Marknadsansvarig kraft Norge, tlf. +47 55 50 86 00, e-post: yngve.aaboe@goodtech.no
Vidar Låte, Koncernchef Goodtech, tlf. +47 815 68 600, e-post: vidar.laate@goodtech.no