Goodtech kan BEST

Goodtech Projects & Services AB har på nytt vunnit förtroendet att genomföra ett BEST-projekt för Trafikverkets räkning i projekt Citybanan.

Åtagandet omfattar bland annat spår, signal, tele- och elentreprenad med ett ordervärde som uppgår till närmare 90 miljoner svenska kronor.

Citybanan är en 6 km lång järnvägstunnel för pendeltågstrafik. För att effektivt kunna styra in pendeltågen från hela södra Stockholmsregionen krävs omfattande ombyggnader av järnvägen mellan Stockholms Södra och Älvsjö. I februari 2011 vann Goodtech entreprenaden för ombyggnaden vid station Stockholm Södra på Södermalm, vilken nu kompletterats med ännu ett nytt uppdrag.

-          För oss är Trafikverket en viktig kund och det senaste uppdraget får en viktig roll i vår fortsatta satsning i Stockholm samt inom infrastruktur och järnväg, säger Vidar Låte, Goodtechs koncernchef.

Goodtechs uppdrag i korthet:

-          Ombyggnad samt nybyggnad av BEST-anläggning (bana, elektrifiering, signal & tele) med tillhörande arbeten norr om Älvsjö station
-          Sex nya växlar
-          En av beställaren tillhandahållen nätstation samt tre nya signalkiosker
-          Omfattande kabelarbeten
-          Anpassning av signalsäkerhetsanläggning
-          Ändring av kontaktledning

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Hammarström, Key Account Manager Railway, tfn +46 70 227 64 69, E-post: gunnar.hammarstrom@goodtech.se
Vidar Låte, Koncernchef Goodtech, tfn +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no