Stor ökning i Goodtechs omsättning

1 januari - 30 juni

1 april - 30 juni

  •  Driftsintäkter 1 006 (308) MNOK
  •  Driftsresultat 24 (23) MNOK
  •  Resultat före skatt -2,9 (22) MNOK
  •  Ordereserv 1 097 (251) MNOK
  •  Antal anställda 1378 (352)
  • Driftsintäkter 535 (175) MNOK
  • Driftsresultat 17 (19) MNOK
  • Resultat före skatt 4,8 (18) MNOK
  • Ordereserv 1 097 (251) MNOK
  • Antal anställda 1378 (352)

-   Det är glädjande att Goodtechs omsättning visar en fortsatt stark ökning, säger koncernchef Vidar Låte. Detta ger oss en god plattform för att arbeta vidare med de påbörjade åtgärderna för resultatförbättring.

För ytterligare information kontakta:

Vidar Låte, Konsernchef Goodtech ASA, tfn +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no