Förvärvet av Goodtech Intressenter AB är genomfört och varumärket Eitech tar form

Idag slutförde Rolf Tannergård med familj förvärvet av Goodtechs svenska verksamhet som ingår i Goodtech Intressenter AB. Eitech – ett nytt varumärke med ny logotyp, ny bolagsstruktur med nya bolagsnamn, samt utökning av operativa bolag tar därmed form och är redo för framtida utmaningar.

- Tillsammans med våra engagerade medarbetare blickar vi nu framåt och med det nya varumärket Eitech satsar vi på att stärka vår ställning som ett av Sveriges ledande elteknikföretag. Vi erbjuder nu samtliga anställda i den nya Eitech-koncernen att bli delägare och vår målsättning är att närmare tjugo procent av bolaget ska ägas av företagets medarbetare i framtiden, säger Rolf Tannergård, Eitechs huvudägare och styrelseordförande.   

I samband med förvärvet och bildandet av Eitech har en ny bolagsstruktur tagit form. Den nya bolagsstrukturen blir en viktig grund för att säkerställa en positiv utveckling av det nya företagets alla tjänster och erbjudanden inom respektive bransch- och kundsegment. Förändringen träder i kraft när samtliga bolagsregistreringar är genomförda, vilket beräknas ske under de första veckorna i januari 2016.

- Bolagsstrukturen är nu klar och vi har fastställt namnen på bolagen samt organisationsstrukturen inom respektive bolag. Under processens gång har en del nya förutsättningar och möjligheter lyfts fram vilket resulterat i en ny ägarstruktur och ett nytt varumärke, förklarar Olle Backman, VD i Goodtech Intressenter AB och blivande koncern-VD i det nya Eitech.  

En nyhet är att ett bolag med en tydlig och renodlad teknikprofil skapas – Eitech Engineering AB (idag Power Control i Sundsvall AB). I det nya bolaget samlas företagets projekt- och ingenjörskompetens inom teknikområdena Automation, Infra och Kraft (Power).

En annan förändring är att Goodtechs gemensamma funktioner i Sverige, exempelvis IT, Ekonomi, HR, HMS och Kommunikation, överflyttas från Goodtech Projects & Services AB till moderbolaget som även byter namn till Eitech AB (idag Goodtech Intressenter AB).
Installations- och entreprenadverksamheten inom det största bolaget, Goodtech Projects & Services AB, fortsätter att drivas precis som tidigare, men byter namn till Eitech Electro AB. 

- Vi anser att vi uppnått målet att sätta en struktur som tydliggör det framtida Eitechs kompetensområden mot marknaden på ett bra sätt. Huvudsyftet med den nya strukturen är den ska bidra på ett positivt sätt till att uppnå affärsmålen tack vare ett ökat samarbete och en förbättrad dialog genom en platt organisation med korta beslutsvägar, säger Olle Backman.

Under 2016 växlar samtliga Eitech-bolag till en ny grafisk profil och en ny logotyp. Den nya Eitech-profilen har stark igenkänning genom historiska anknytningar avseende bland annat form och färgskala med företagets tidigare logotyper som Goodtech Projects & Services AB och El & Industrimontage Svenska AB samt dotterbolaget INAC Process AB. 

- Med varumärket Eitech och INAC på plats är vi redo att ta oss an framtida tekniska utmaningar och projekt. Vi har nu fokus på att bygga upp ett starkt och välrenommerat varumärke på marknaden. Det gör vi bäst genom vårt bemötande, vårt agerande, vår kommunikation och de val vi gör i vardagen i våra projekt, säger Olle Backman.   

Olle avslutar med att berätta att Eitech bland annat övertar Goodtechs svenska nyhetsrum på Mynewsdesk och att en ny hemsida, www.eitech.se, förväntas att presenteras under de första veckorna i januari 2016.

För mer information:
Olle Backman, VD Goodtech Intressenter AB och blivande koncern-VD i Eitech,
tfn +46 70 632 89 93, e-post: olle.backman@goodtech.se