Goodtech på plats när Hallandsåsen invigdes idag

Goodtech har sedan mars 2013 åt Trafikverket utfört elkraftsinstallationer på sträckan mellan Båstad och Förslöv genom Hallandsåsens tunnlar. Självklart var företaget på plats när en av de största infrastruktursatsningarna i Sverige idag invigdes under högtidliga former.

Popartisten Eric Saade uppträdde och näringsminister Mikael Damberg höll tal när tågtunnlarna invigdes efter 23 år av väntan. Enkelspåret som gick över Hallandsåsen utgjorde en flaskhals för tågtrafiken längs västkusten. Tack vare dubbelspår kan nu kapaciteten för både person- och godstrafiken öka från fyra tåg per timme till 24, vilket höjer den möjliga godsvikten avsevärt och reducerar störningarna på Västkustbanan. Redan från första dagen kommer 100 i stället för 50 tåg köra på banan.

-  Det är med stolthet jag står här idag, berättar Olle Backman, Koncernchef Goodtech Sverige. Det är inte varje dag jag får vara med vid invigningen av ett projekt som pågått till och från i 23 år. In i det sista har vi varit eldriftsansvariga för anläggningen och hjälpt till med provningar och kopplingar. Vi tog över eldriftsansvaret redan i februari och har sedan dess ronderat varannan vecka för att se att allt är som det ska elsäkerhetsmässigt.

I Goodtechs uppdrag ingick kraftförsörjning till teknikhus, signalkiosker och tvärtunnlar, samt teleanläggningar. Uppdraget omfattade även tunnelbelysning, bangårdsbelysning samt belysning till teknikhustomter.

-  Vi har bland annat levererat och driftsatt två nätstationer, två satellitstationer och elva teknikhus i och utanför tunnlarna samt kraftförsörjningsutrustning som exempelvis 4 st mellanspänningsställverk, 6 st krafttransformatorer, 10 st isolertransformatorer, 8 st Autotransformatorer och 23 st lågspänningsställverk, fortsätter Lars Sandholm, Projektledare Goodtech. Dessutom har vi ansvarat för leverans och installation av växelvärme, bangårdsbelysning, belysning till tillfartsvägar, uppsamlingsplatser och teknikhustomter samt elkraft och belysning till två nya järnvägsstationer intill de två spårtunnlarna om 8,7 kilometer i Hallandsåsen. Ca 320 km kabel har installerats av Goodtech.

Goodtech har stor erfarenhet av såväl järnvägsinstallationer och komplicerade tunnelarbeten i stora projekt som exempelvis Citytunneln i Malmö, Göteborg Centralstation och Citybanan i Stockholm. Med en omsättning om närmare 2 miljarder svenska kronor och drygt 1 200 medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr är Goodtech ett av landets ledande elteknikföretag, som dessutom har en snabb tillväxt inom järnvägsområdet.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Hammarström, Key Account Manager Järnväg, tel +46 70 227 64 69, e-post gunnar.hammarstrom@goodtech.se

Jan Hintze, Chef Power & Infra, tel +46 8 744 61 25, e-post jan.hintze@goodtech.se