Goodtech förstärker stamnätet i södra Sverige på uppdrag av Svenska kraftnät

Goodtech har av Svenska kraftnät vunnit förtroendet att bygga om 400 kV-stationen Söderåsen utanför Helsingborg. En station som i sin tur är en viktig knutpunkt för stamnätet och elförsörjningen i södra Sverige och Själland. Uppdraget är omfattande och ordervärdet uppgår till drygt 130 miljoner kronor.

Befintlig station ersätts med en helt ny 400 kV-anläggning när nuvarande inte uppfyller dagens krav på driftsäkerhet och i och med att den höga åldern på flertalet av ställverkets kopplingsapparater medför ett relativt omfattande underhåll. I Goodtechs uppdrag ingår även ansvar av förnyelse av Svenska kraftnäts station Kristinelund, vilken utgör kopplingspunkt för växelströmsförbindelse över till Danmark.

- Svenska kraftnät är idag den kanske största aktören i Sverige när det gäller utveckling och förvaltning av infrastruktur inom energisektorn. Under våren 2015 beslutade Goodtech att möta upp detta med en dedikerad och kompetent organisation som fokuserar på att kunna bistå på bästa sätt i stora och komplexa ombyggnadsprojekt som exempelvis nu station Söderåsen, förklarar Dag Andreasson, försäljningsingenjör på Goodtech och även kundansvarig mot Svenska kraftnät.  

Det nya uppdraget stämmer väl in med Goodtechs affärsidé och omfattar bland annat mark- och byggarbeten, högspänningsapparater, relä-, kontroll- och teleutrustning samt montage, driftsättning och provning till driftklar anläggning. I genomförandet ingår även rivning och demontage av befintligt ställverk och utrustning. 

- Uppdraget är ett gott bevis på vår tekniska bredd och passar oss väl när det sysselsätter många av företagets olika verksamhetsgrenar, tillexempel kraftmontage för installationsstyrkan, verkstadsproduktion av kontrollutrustning i Umeå samt konstruktion, programmering och driftsättning från våra projektavdelningar i Sundsvall och Göteborg, säger Jan Hintze, ansvarig för Goodtechs kraftverksamhet.   

Jan avslutar med att poängtera att det för Goodtechs del är aktuellt med rekrytering av nya medarbetare inom kraftsegmentet till företagets kontor runt om i hela Sverige. Allt för att säkerställa den ökade projektvolymen i Sverige och för att fortsätta den kraftfulla Power-satsningen inom energisektorn. 

För ytterligare information kontakta:
Dag Andreasson, Försäljningsingenjör Goodtech, tfn +46 70 274 60 30, E-post: dag.andreasson@goodtech.se