Goodtech expanderar i Sverige

Goodtech Solutions AB har ingått ett avtal om köp av företaget Imekon AB i Karlstad.

Goodtech utvidgar och kompletterar med detta sin verksamhet inom engineering (projektering) och automation.

Imekon är en väletablerad leverantör av utrustning och tjänster för industrisektorn. Företaget betjänar ett spektra av kunder i den svenska marknaden.

Expansionen förväntas generera synergier inom försäljning, marknadsföring, projektering och leveranser av tekniska systemlösningar.

Imekon hade sista året en omsättning på SEK 9.500.000. Företaget har 12 anställda.

Utvidgningen i Sverige är viktig i förhållande till Goodtechs strategi om att bli en ledande aktör i Norden.

Formell övertagelse är planerad innan utgången av juli 2011.

För mer information kontakta:

Vidar Låte
Koncernchef
Goodtech ASA
Tlf. +47 815 68 600