Betydande uppdrag för Goodtech i moderniseringen av Vrinnevi sjukhus

Under hösten har Goodtech påbörjat sin medverkan i om- och nybyggnaden av Vrinnevi sjukhus i Norrköping. Region Östergötlands målsättning är att skapa ett modernt akutsjukhus genom sin stora investering i de två projekten Vision2020 och TuViN där Goodtech bidrar med sin kompetens och sitt engagemang.

-    Vrinnevisjukhuset stod klart 1988 och tekniken har nu nått sin tekniska livslängd. Projekt TuViN står för Teknik upprustning Vrinnevisjukhuset i Norrköping. I princip ska all teknik bytas ut och vårt åtagande är en totalentreprenad för kraftförsörjningen i det delprojektet, förklarar Kristian Kassow, Goodtechs enhetschef i Norrköping.

För Goodtechs del omfattar entreprenaden i TuViN-projektet en komplett leverans och montage av bland annat nya högspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk, elcentraler och fastighetsrelaterade el- och telesystem i flertalet av sjukhuset befintliga och nya driftutrymmen.

-    Vision 2020 och TuViN kommer att löpa både som enskilda delprojekt samt som gemensamma delprojekt under projekttiden. I projekt Vision 2020 har vi tecknat ett ramavtal med Region Östergötland avseende elinstallationer i om- och nybyggnationen om respektive ca 60 000 m2 och 15 000 m2, avslutar Kristian Kassow.  

Goodtechs nya uppdrag till sjukhuset blir strategiskt viktiga för framtiden när stora delar av montagestyrkan och projektledningen i Norrköping sysselsätts under flera år.  

För ytterligare information kontakta:
Kristian Kassow, Enhetschef  Goodtech i Norrköping, tfn +46 70 240 39 42, E-post: kristian.kassow@goodtech.se