Goodtech installerar viktiga anläggningsdelar i LKABs produktionsökning i Malmberget

Goodtech Projects & Services AB har vunnit ett nytt uppdrag i samband med att LKAB genomför kapacitetshöjande åtgärder och investeringar i viktiga delar i anläggningen i Malmberget. Uppdraget avser en komplett leverans av elinstallationer och tillhörande utrustning med ett ordervärde om cirka 25 miljoner svenska kronor.   

- Uppdraget är ett gott bevis på att vår erfarenhet att ro i land tekniska och komplexa projekt i gruvmiljön uppskattas av de stora malmproducenterna på marknaden. Vi är stolta att LKAB valt Goodtech som leverantör och som vanligt bistår vi med både engagemang samt kunskap i detta projekt, säger Jonas Bergqvist, säljchef inom division Nord i Goodtech.

Goodtechs uppdrag omfattar elinstallationer i anslutning till ombyggnationer och produktionshöjande åtgärder i anläggningsdelarna sovring samt anrikningsverk i gruvan i Malmberget. Åtgärder som i sin tur är viktiga för LKAB att nå målsättningen att möjliggöra en framtida produktionsökning i Malmberget med cirka 3 miljoner ton produkter per år. Projektet pågår under 2015 med start i mars och färdigställande i slutet av oktober.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Bergqvist, Säljchef Division Nord, Goodtech Projects & Services AB, tfn , +46 70 682 40 80, E-post: jonas.bergqvist@goodtech.se