Goodtech elektrifierar centrum för kunskap och kultur

Goodtech Projects & Services AB har tecknat ett partneringavtal med PEAB omfattande el- och teleinstallationer till ett nytt kultur- och kunskapscentrum i Askersund. För Goodtechs del uppgår ordervärdet till mer än 25 miljoner kronor. 

I Goodtechs åtagande ingår ansvar för installation av bland annat kanalisation, kraft, belysning, tele, data samt projektering till de framtidsanpassade lokalerna om en yta om närmare 12 500 kvadratmeter.

- Goodtech är redo för att bidra i byggnationen av ett hus, eller snarare kvarter, som blir en viktig mötesplats för invånarna i Askersunds kommun. Byggprojektet sägs även vara det största i Askersunds historia vilket förpliktigar, säger Anders Jönsson, projektutvecklingsansvarig inom division syd i Goodtech.

Det nya centrumet är döpt till Sjöängen och ska bereda plats för elever i årskurserna 6-9 och rymmer även en kulturskola, bibliotek, fritidsgård, kafé och storkök, lokaler för kultur- och föreningsliv samt en multisal för cirka 500 personer.

Sjöängen planeras vara klart för invigning till höstterminen 2016.

För ytterligare information kontakta:
Lars Karlsson, Projektledare Goodtech, tfn +46 76 107 90 35 , E-post: lars.karlsson@goodtech.se
Anders Jönsson, Projektutveckling Goodtech, tfn +46 70 601 49 15, E-post: anders.jonsson@goodtech.se