INAC Process återtar varumärket

Från och med den 9 juni 2015 byter Goodtech Process AB tillbaka till INAC Process AB. INAC är ett välkänt varumärke inom installation och leverans av system och instrument till industri- och processanläggningar, där det ställs höga krav på drift- och personsäkerhet samt miljö.

Namnet INAC har funnits sedan 1968 då företaget startades. Företaget har sedan dess positionerat sig som en kompetent och pålitlig partner till kunder som uppskattar instrumentering. Att återta varumärket syftar till att öka igenkänningen hos kunderna och långsiktigt stärka verksamheten.

- När SSG-standarden för industrianläggningar togs fram baserades den på vad som hos våra kunder kallades ”INAC-standarden”, dvs hållbara lösningar med hög person- och driftsäkerhet, berättar Magnus Falkman, VD INAC Process AB. Därför känns det som ett naturligt steg att återta namnet INAC, som är välkänt och uppskattat hos våra kunder.

I och med återtagandet av namnet INAC Process AB byter företaget logotyp. Den nya logotypen har stark koppling till Goodtechs färger, samtidigt som den särskiljer INACs specialistkompetens inom instrumentering från övrig verksamhet inom koncernen.

För ytterligare information, kontakta
Magnus Falkman, VD INAC Process AB, +46 70 675 81 00, E-post: magnus.falkman@inac.se


INAC Process AB installerar och levererar system och instrument till industri- och processanläggningar, där det ställs höga krav på drift- och personsäkerhet samt miljö. INAC omsätter cirka 90 miljoner svenska kronor och har 60 medarbetare över hela Sverige. INAC Process AB har sedan 2010 verkat under namnet Goodtech Process AB och återtog i juni 2015 namnet INAC. Läs mer på www.inac.se