Goodtech har tänt ljusen i Hallandsåsen

De omfattande elanläggningarna för de två långa spårtunnlarna om nio kilometer i Hallandsåsen är nu spänningsatta. Goodtech har därmed nått en viktig milstolpe i sin kraft- och elinstallationsleverans till Trafikverket.

Den lyckade spänningssättningen pågick intensivt under fem dagar i början av februari och medför att Goodtech nu levererat och driftsatt bland annat två nätstationer, två satellitstationer och två teknikhus utanför tunnlarna samt kraftförsörjningsutrustning som exempelvis mellanspänningsställverk, transformatorer och lågspänningsställverk till tvärtunnlarna inne i Hallandsåsens två spårtunnlar.

- För oss på Goodtech, men även Hallandsåsen i stort, var spänningssättningen ett gott bevis på att projektet funnit rätt spår för att nå målsättningen om en trafikstart den 15 december 2015. I samband med spänningsättningen testades även fjärrstyrningen av elanläggningarna från trafikverkets driftcentral i Malmö med gott resultat, säger Göran Jakobsson, Regionchef Infra System inom Goodtech.

Goodtech fortsätter nu med sina projektåtaganden fram till trafikstart i december. Åtaganden som omfattar ansvar för leverans och installation av växelvärme, bangårdsbelysning, belysning till tillfartsvägar, uppsamlingsplatser och teknikhustomter samt elkraft och belysning till ny järnvägsstation längs sträckan.

Med drygt 1000 anställda i Sverige är Goodtech ett av landets största och ledande företag inom installationsbranschen, och har trots en snabb expansion inom järnvägsområdet stor erfarenhet av såväl järnvägsinstallationer och komplicerade tunnelarbeten i stora projekt som exempelvis Citytunneln i Malmö, Göteborg Centralstation och Citybanan i Stockholm. 

För ytterligare information kontakta:
Göran Jakobsson, Regionchef, Infra System, tel +46 70 713 08 12, e-post goran.jakobsson@goodtech.se
Anders Lundmark, Divisionschef Infra, tel +46 70 238 30 41, e-post anders.lundmark@goodtech.se