Olle Backman blir ny koncernchef för Goodtech i Sverige

Styrelsen i Goodtech Intressenter AB, dotterkoncern till Goodtech ASA, som ansvarar för den svenska verksamheten inom Goodtech har utsett Olle Backman till ny koncernchef. Därmed är ännu en viktig pusselbit på plats i processen att forma den svenska verksamheten till en självständig enhet inom Goodtech-koncernen.

Olle Backman tillträder den 9 mars 2015 och återvänder då till den tjänst han ansvarade för i fem år fram till sammanslagningen av El & Industrimontage Svenska AB och Goodtech ASA under hösten 2010. De senaste åren har Backman bland annat arbetat med att som delägare och VD bygga upp energiföretaget Enycon AB samt verkat som Investment Manager inom Ekström Management & Investment AB.

- Cirkeln är nu sluten, konstaterar en förväntansfull Olle Backman, ny koncernchef för Goodtech i Sverige. Med intresse har jag följ utvecklingen av Goodtech från sidan det senaste åren. Jag är självklart stolt över att återigen få förtroendet samt laddad inför att ta mig an uppdraget att leda och utveckla ett av nordens ledande elteknikföretag.

Den svenska verksamheten inom Goodtech är inne i ett strategiskt utvecklingsskede där en bolagisering av verksamheterna inom Entreprenad, Power och Infra samt en ny ledningsstruktur banar väg. Backman får en viktig uppgift i att skapa en platt och flexibel organisation med korta beslutsvägar, där alla medarbetare har stort ansvar med tillhörande befogenheter.

- Olle Backman är precis det kort vi i styrelsen efterfrågat i vår fortsatta utveckling och tillväxt. Han har både energi och erfarenhet av att skapa goda resultat genom att forma en tydlig organisation samt tydliga mål och visioner för framtiden. Sedan är det självfallet positivt att han redan idag är väl insatt i affärsverksamheten och kulturen i både den svenska och norska delen inom Goodtech, säger Rolf Tannergård, styrelseordförande i Goodtech Intressenter AB.

När Olle Backman tar över rodret under våren 2015 övergår Magnus Falkman, idag tillförordnad koncernchef för den svenska verksamheten, till att helt fokusera på sin roll som VD för Entreprenadverksamheten inom Goodtech.

Goodtech Intressenter AB är en dotterkoncern till Goodtech ASA med Arve Teie som tillförordnad koncernchef. Den norska teknologikoncernen är noterad på Oslo Börs och har drygt 1 500 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,5 miljarder svenska kronor.

För ytterligare information kontakta:
Rolf Tannergård, Styrelseordförande Goodtech Intressenter AB, tfn +46 70 665 46 15
Olle Backman, Ny koncernchef Goodtech Intressenter AB, tfn +46 70 632 89 93