Eitech utvecklar sin bolagsstruktur – viktig information och datum

Eitech Electro AB, org. nr. 556469-0732, genomför en förändring i sin bolagsstruktur. Syftet är att möjliggöra en framtida flexibel och effektiv utveckling av Eitechs verksamheter och erbjudanden på lokal nivå inom respektive marknads- och kundsegment. Samtidigt som den naturliga kopplingen till VINCI Energies övriga verksamheter i Sverige samt ekonomiska processer, hantering och rapportering fördjupas.

Efter strukturförändringen bedrivs även Eitechs installationsverksamhet av verksamhet i det juridiska bolaget Eitech AB, org.nr 556730-9637. Vilket är resultatet när affärsenheterna i norra Sverige, från Gällivare i norr till Hudiksvall i söder överflyttas från Eitech Electro AB till Eitech AB den 1 april.

Ett viktigt led i genomförandet är den pågående verksamhetsövergången, vilket innebär att samtliga rättigheter och förpliktelser samt tillgångar och skulder hänförliga till berörda affärsenheter överförs till Eitech AB. En övergång som träder i kraft från och med den 1 april 2020. 

Er motpart i samtliga avtalsförhållanden och kundrelationer gällande installationsentreprenader efter den 1 april 2020 kan vara både Eitech AB och Eitech Electro AB. Allt beroende på vilken affärsenhet som är er motpart.

Efter övergången bedrivs Eitechs installationsverksamhet på samma sätt som tidigare och med samma personal och specialistkompetens, vilket gäller för verksamheten inom både Eitech Electro AB och Eitech AB.
 

Läs mer!