Goodtech har överlämnat ny kraftförsörjning till Centralsjukhuset i Karlstad

Centralsjukhuset i Karlstad genomgår idag en stor om- och tillbyggnad. I anslutning till den omfattande moderniseringen har Goodtech bidragit med sin kompetens och sitt engagemang för att säkerställa att sjukhuset blir ett av de mest driftsäkra i Sverige. Ett uppdrag som nu är slutfört i samband med slutbesiktningen och överlämnandet av nytt kraftförsörjningssystem.

Goodtechs åtagande var en totalentreprenad med ansvar för hela kedjan från projektering och konstruktion, materialleverans och montage till driftfärdig anläggning. Uppdraget är ett bra exempel på hur ett gott samarbete mellan Goodtechs olika verksamhetsområden inom automation, installation och kraft samt övriga medverkande leverantörer och entreprenörer resulterar i en teknisk lösning i framkant.   

- Vi på Goodtech är stolta över vad vi åstadkommit i detta komplexa projekt. Genom delaktighet och samarbete med övriga entreprenörer har vi arbetat fram en teknisk lösning som bygger på redundans och selektivitet, där alla delar samverkar på ett nytt sätt i och med att den del som drabbas av fel kopplas bort och övriga delar fortsätter att fungera som vanligt, förklarar Håkan Soläng, huvudprojektledare Goodtech.

Sjukhus är en viktig funktion i samhället och där är en hög driftsäkerhet en avgörande faktor. Att utföra projekt i en sådan miljö är ofta utmanande på många sätt och kräver god planering och lång erfarenhet för lyckat resultat, något Håkan Soläng bekräftar.

- I projektet har utmaningarna varit många till antalet, då är det tryggt att luta sig emot en erfaren projektorganisation i alla led. Exempelvis har vi byggt om befintligt linjefack på 10kV med nya reläskydd och strömtransformatorer samt provat riktning och funktion genom att göra en "kontrollerad" felström, och då med sjukhuset i full drift, förklarar Håkan Soläng.

En belåten Per-Erik Agneholm, elansvarig för alla landstingsfastigheter i Värmland, konstaterar att alla medverkande leverantörer i projektet förtjänar beröm för sin insats i att bygga ett av de mest driftsäkra sjukhusen i Sverige. En insats som rönt uppmärksamhet i branschen.

- Vi märker av ett ökat intresse från branschen för den tekniska lösningen som nu är implementerad i Karlstad. Det är självklart stimulerande och ger energi i vårt fortsatta och kontinuerliga arbete med att höja driftsäkerheten på alla sjukhus som Landstingsfastigheter i Värmland äger och förvaltar, avslutar Per-Erik Agneholm.

Tyngdpunkten för om- och tillbyggnaden på centralsjukhuset i Karlstad omfattar ett nytt operationshus som beräknas att vara helt färdigställt för att ta emot patienter under 2016. Totalt ryms 21 nya operationssalar i den 28 000 kvadratmeter stora byggnaden.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Soläng, Huvudprojektledare Goodtech, tfn +46 72 733 12 73 , E-post: hakan.solang@goodtech.se